Många förslag på förbättringar och idéer behöver inte skickas in som en motion till fullmäktige utan kan hanteras löpande under året av andra delar av organisationen. Därför har regionstyrelsen under en testperiod öppnat en digital ”förslagslåda” dit du kan skicka in dina förbättringsförslag.

Det du skriver måste innehålla ett konkret förslag. Det kan till exempel vara förslag på aktivitet, en utbildning eller en bostadspolitisk insats. Organisationens nationella mål är att vi ska växa och bli fler medlemmar och fler aktiva. Ditt förslag bör därför främja dessa mål vilket bör framgå i ditt förslag. Om det innebär en kostnad, får du gärna även ange en uppskattad summa. Har du synpunkter eller ett klagomål hänvisar vi dig till vår växel tfn 0771-443 443.

Vi ser fram emot många goda förslag!

Regionstyrelsen


Kontaktuppgifter

Förslag

Välj om möjligt ämnesområde